پیاده سازی سخنرانیها

پاورپوینتها

پاورپوینت تربیت عبادی

سر فصلها

 • رهنمودهايی درباره نماز فرزندان
 • احساس سپاسگزاري
 • احساس ستايشگري و…

دانلود پاورپوینت تربيت عبادي خانواده

پاورپوینت احکام ثانوی

سرفصلها

 • معارف دین
 • شرایط ویژه
 • واجبات اضطراری و…

دانلود پاورپوینت احکام ثانوی

پاورپوینت پژوهشهای قرآنی

سرفصلها

 • حیوانات درقرآن
 • قصه ها و مثل ها
 • انگیزه های سفر درقرآن و…

دانلود پاورپوینت پژوهشهای قرآنی

سرفصلها

 • چشم انداز آینده جهان از دیدگاه اسلام
 • تربیت نیروی انسانی هدفی راهبردی
 • شناخت خصال یاوران حضرت مهدی (عج)

دانلود پاورپوینت خصال یاوران حضرت مهدی(عج)

سرفصلها

 • ویژگیهای سخن موثر
 • سخن شيرين
 • سخن حق

دانلود پاورپوینت روش سخنوري

سرفصلها

 • اهمیت
 •  اصول
 •  روشها

دانلود پاورپوینت کودکان و نماز

سرفصلها

 • آفرینش زن ومرد
 • ابزار کار شیطان
 • پندی آسمانی برای همه درطول تاریخ

دانلود نگاهی نو به مسئله حجاب

متن سخنرانیها