مجموعه دروس آوای ربناآوای ربنا (مجموعه دعاهای قرآنی)

برنامه آوای ربنا کاری مشترک از شبکه قرآن و موسسه دینی شرف النور، ویژه ماه مبارک رمضان 1443 با بیان استاد سید جواد بهشتی در خصوص آشنایی با دعاهای قرآنی میباشد.