چلچراغ نماز و خانوادهمجموعه دروس چلچراغ نماز و خانواده

در کتاب آسمانی ما قرآن کریم بیش از 600 آیه درباره خانواده است. فراوانی آیات درباره یک موضوع برای ما پیام دارد. خدای حکیم برای حقوق اعضای خانواده، انواع و اقسام تربیت فرزندان تربیت عبادی، اجتماعی، علمی، سیاسی و… در قرآن رهنمودهایی دارد. بیاییم به قرآن برگردیم، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: قرآن شفای همه دردهاست. در این مجموعه برنامه ها میخواهیم بگوییم اگر زندگی بر اساس نماز بنیانگذاری شود آمار اختلافات استرسها و اضطراب کم خواهد شد. میخواهیم خانواده ای که از روز اول در اندیشه نماز هستند را توصیف کنیم. نماز منهای مسائل زندگی نیست در قرآن کریم نماز همراه با 50 موضوع کنار هم آمده یعنی پروردگار عالم نماز را تنها در قرآن نیاورده نماز با ایثار نماز با انفاق نماز با مشورت و…