خاطره عملیات طریق القدس

یادی از عملیات طریق القدس

/
یادی از عملیات طریق القدس (پذیرفتن احکام خدا) آذر سال 60 با…
بسیج

آوازه بسیج در غرب

/
آوازه بسیج در غرب   فکر می کنم سال 1370 بود که توفیق…
اربعین

پیاده روی اربعین

/
راهپیمایی اربعین راهپیمایی اربعین علامت سوال بزرگی پیش روی جهان…
هند

خاطره سفر به هند

/
خاطره سفر به هند سال ۱۳۷۰ از طرف یونسکو یک کارگاه آموزشی در هند با حضو…