شرح دعای ندبه توسط استاد سید جواد بهشتی- دهه دوم محرم 1402- هیئت کاشانیهای مقیم تهران


 

شرح فراز نهم دعای ندبه

/
شرح فراز نهم دعای ندبه رسیدیم به شرح فراز نهم دعای ندبه فر…

شرح فرازهای پایانی دعای ندبه- شوق دیدار امام زمان

/
شرح فرازهای پایانی دعای ندبه- شوق دیدار امام زمان …

شرح صفحه ششم دعای ندبه- در فراق امام زمان

/
شرح صفحه ششم دعای ندبه- در فراق امام زمان یکی از…

شرح صفحه پنجم دعای ندبه- نقش ما در زمان غیبت

/
نقش ما در زمان غیبت معارف دینی به ما می‌گوید آینده خوش…

شرح فراز دوم دعای ندبه

/
شرح فراز دوم دعای ندبه خداوند را شکر می‌کنیم که ما را آشنا…

شرح صفحه چهارم دعای ندبه امام علی(ع) جانشین پیامبر

/
شرح صفحه چهارم دعای ندبه- امام علی(ع) جانشین پیامبر …

شرح صفحه سوم دعای ندبه

/
امدادهای الهی به حضرت رسول(شرح صفحه سوم دعای ندبه) ی…

فضائل امام علی علیه السلام در دعای ندبه

/
شرح صفحه دوم دعای ندبه (فضائل امام علی علیه السلام) پیوندی…

گریه بر شهید

/
گریه بر شهید (شرح دعای ندبه)   گریه بر شهید در مکتب ما ریشه …